Henryk Chmal (1948-2018)
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 czerwca 2018 roku odszedł od nas po ciężkiej chorobie, w wieku 69 lat

Dr Henryk Chmal


Geomorfolog. Starszy wykładowca w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego. Badacz Sudetów, Śląska i Spitsbergenu. Człowiek dociekliwy i krytyczny wobec świata. Wychowawca kilku pokoleń studentów

Postać nietuzinkowa, której nigdy nie zapomnimy

Małżonce i Najbliższym Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia składają

Dziekani i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz społeczność akademicka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14.00 w dniu 30 czerwca 2018 r. w Kaplicy na Cmentarzu Grabiszyńskim