O mnie: Zainteresowania Kontakt

Nieco o mnie

Skrócone CV

Rok i miejsce urodzenia:

1962, Wrocław

Miejsce zamieszkania:

Wrocław (Żerniki, obecnie Śródmieście)

Edukacja podstawowa i średnia:

 • Szkoła Podstawowa nr 27 (1969-1977)
 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej przy ul. Szczytnickiej  (1977-1981)

Studia:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek geografia (1981-1986)
Praca magisterska -"Zlodowacenie doliny Łomnicy w Karkonoszach
Promotor Prof. dr hab. Alfred Jahn (obrona maj 1986 r.)

Doktorat:

Temat rozprawy: Problemy rozwoju geomorfologicznego Spitsbergenu w świetle analizy rzeźby doliny Rev i jej otoczenia w rejonie Hornsundu (autoreferat [pdf])
Promotor:
prof. dr hab. Alfred Jahn
Recenzenci:
Prof. dr hab. Marian Pulina, Prof. dr hab. Adolf Szponar

Specjalizacja zawodowa:

mgr geografii 1986, specjalizacja geografia fizyczna
doktor nauk o Ziemi (23.05.1996); specjalności MEN:
dziedzina - Nauki o Ziemi | dyscyplina - Geografia | specjalność - geomorfologia

Praca:

Zatrudnienie Instytut Geograficzny UWr.  od 1986 r. (z roczną przerwą w 1987: SPR Pułtusk, Słubice)
1986-1996 - asystent stażysta / asystent / st. asystent w Zakładzie Gemorfologii IG UWr., od 1997 r. adiunkt.

Doświadczenia zawodowe:

 • Uczestnictwo w 2 wyprawach Spitsbergeńskich (1986 i 1989)
 • Kurs "GIS Technology" - Szymbark 14-18.02.2000, org.: Klub Teledetekcji Środowiska PTG, prowadzenie Prof. H. J. Aalders (TU Delft, NL)
 • Kurs GIS/GRASS (24.02-10.03.1998) - ENRIS Kungl Tekniska Hogskolan (Sztokholm, Szwecja)
 • Kurs terenowy  ochrony środowiska (environment protection and management), Dept. of Geography London Guildhall University (dawniej City of London Polytechnic), 21-27.03.1993, Londyn i okolice Cromer.

Umiejętności komputerowe:

 • Edycja HTML, tworzenie serwisów internetowych
 • Pakiety biurowe: MS Office, OpenOffice, LibreOffice
 • Grafika: Corel Graphics Suite, Inkscape, GIMP
 • DTP/Tproc.: MS Publisher, Scribus, LyX
 • GIS: więcej tutaj

Udział w towarzystwach naukowych: