Konferencje naukowe

2014

 • X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, referat: Plejstoceńska rzeźba stoków masywu Ślęży (Przedgórze Sudeckie) - reinterpretacja na podstawie danych LiDAR oraz pomiarów elektrooporowych (ERT) (z: M. Kasprzak), poster: Morfologiczne uwarunkowania reżimu termicznego i cykli mrozowych w karach polodowcowych i pokrywach blokowych Karkonoszy (z: M. Kasprzak, K. Migała).
 • Kukla LOESSFEST '14 - 7th Loess Seminar, 8-9 September, Wroclaw, Poland, poster: Henryków 15: geoarchaeology of the Early Gravettian site in loess, a case from Lower Silesia (SW Poland) (z: A. Wiśniewski, T. Płonka, Z. Jary i in.).
 • EUCOP4 – 4th European Conference on Permafrost, 18-21 June 2014 - Évora, Portugal, poster: Geomorphic controls on thermal regime and frost cycles in glacial cirques and block fields of the Karkonosze Mountains, SW Poland (z: M. Kasprzak, K. Migała).
 • Stav geomorfologikých výzkumů v roce 2014, 23-25 IV 2014, Teplice, Czech Rep. poster: Block fields of the Eastern Sudetes: a geomorphometric approach

2013

 • International Scientific Conference "Mountain Protected Areas in a Changing World", Špindlerův Mlýn, 21-34 May 2013, Referat (współautor Z. Engel): Chronology of the Quaternary glaciations in the Krkonoše Mts., postery: (1) Morphostructural conditions determining the evolution of the Izera river valley (z: M. Kasprzak, P. Tábořík), (2) Digital geomorphological map of the Polish Karkonosze Mountains (z: M. Kasprzak)
 • State of geomorphological research in the year 2013, Česká Asociace Geomorfologů, 24-26 kwietnia 2013, Mikulov (Czechy), referat: How high-resolution DEM based on airborne LiDAR helped to reinterpret landforms – examples from the Sudetes (z: P. Migoń i M. Kasprzak), poster: (1)Selected features of geomorphology of the Karkonosze Mts based on the analysis of the high-resolution geospatial data, (2)Integration of LiDAR data and electrical resistivity tomography – example from Izerskie Mts. (z: P. Tábořík, M. Kasprzak).
 • The Arctic Science Summit Week 2013, The Arctic Hub Regional and Global Perspectives, Committee on Polar Research, Polish Academy of Sciences, Polish Polar Consortium, Kraków, 16-19 kwietnia 2013, poster: Digital geomorphological map in modeling of environmental processes in Arctic (z: M. Kasprzak, Kacper Jancewicz, Krzysztof Migała).
 • III Warsztaty GIS INSPIRE 1.02.2013, Szklarska Poręba, referat: Mapa geomorfologiczna i charakterystyka geomorfometryczna Karkonoszy

2012

 • 21st Carographic School, Main problems of contemporary cartography 2012, „Satelite technologies in GIS and cartography”, 28-30 March 2012, Wrocław), poster: Geomorphometry and relief evolution of Wrocław area examined by LiDAR, ERT and archeological sites (SW Poland) (z: M. Kasprzak)
 • II Warsztaty INSPIRE, 2-3.04.2012 Vrchlabi w ramach projektu „Karkonosze w INSPIRE – wspólny GIS w ochronie przyrody” (CZ.3.22/1.2.00/09.01541), referat: Geomorfologia – postępy harmonizacji

2011

 • International Workshop, 6th Loess Seminar, Closing the Gap North Carpathian loess traverse in the Eurasian loess Belt, 16-17 May 2011, Wrocław, poster: Upper Palaeolithic ephemeral settlement to the North of the Bohemian Massif: Henryków 15 archaeological site (Wiśniewski, A., Płonka, T., Lisá, L., Jary, Z., Traczyk, A.)
 • IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 20-22.09.2011, Poznań, referaty: (1) Ewolucja sieci dolinnej Pogórza Izerskiego w świetle analizy geomorfometrycznej, (2) Geomorfometryczne uwarunkowania rozwoju ruchów masowych w środkowej części Gór Kamiennych (Sudety) (z: M. Kasprzak)

2010

 •  III Konferencja Naukowa "Gleby górskie. Geneza, właściwości, zagrożenia", Wrocław - Karpacz, 6-9 września 2010, org.: Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Karkonoski Park Narodowy,
  poster: Zapis dynamiki stoku w profilach glebowych masywu Świętej Góry (Góry Kamienne), (wspólnie z A. Kacprzakiem i J. Opyrchał).
 • Warsztaty Geograficzne "GIS - Woda w środowisku", Poznań, 7-11 czerwca 2010, ogr.:Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Analiz Geoinformacyjnych Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, ESRI Polska - GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. - tpi TOPCON,
  referat: Modelowanie procesów stokowych - spełzywania i spłukiwania (pdf - ok. 9.5 Mb)
 • Mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, Branná, 11.-13.5.2010,
  referat: Quaternary drainage network evolution of the Izerskie Mts. Forefield (Western Sudetes) in the light of the geomoprhometric analysis.
 • XIX Szkoła Kartograficzna "Główne problemy współczesnej kartografii 2010 - Numeryczne modele terenu w kartografii", Zieleniec 21-23.04.2010
  referat: Zastosowanie metod geomorfometrycznych w klasyfikacji rzeźby na przykładzie Karkonoszy.

2009

2008

 • V Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych", Poznań 20-21.11.2008 - referat: Problemy klasyfikacji grubo frakcyjnych pokryw stokowych.
 • VIII Zjazd Geomorfologów Polskich, (9)10-13.09.2008, Słupsk - 2 postery
 • Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach - Głuchołazy, 24-27.06.2008 - poster
 • Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008 - mezinárodní konference 3.06.-5.06.2008, Ṧlapanice k Brna - poster
 • XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Wrocław, 23 - 24 maja 2008 - 2 postery
  poster1 (pdf), poster2 (pdf)