AT Śnieżne Stawki

Wrocław Oporów - cios mamuta

Badania naukowe

Projekty badawcze

Projekty własne

 • Geneza pokryw blokowych w Karkonoszach i przyległych pasmach górskich Sudetów Zachodnich
  Grant KBN 2 P04E 018 26 (2005-2006)
  Opis projektu w bazie OPI.org
 • Rozwój morfologiczny południowej części Gór Kruczych i Bramy Lubawskiej w czwartorzędzie
  Projekt badań własnych BW/2024/IG/ (2002-2007)
 • Morfogeneza peryglacjalna Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Wschodnich
  Projekt badań własnych BW/2024/IG/ (1997-1998)

Udział w innych projektach (współwykonawca)

 • The Research Group of Geomorphology and Geodynamics
 • Warunki mikroklimatyczne reliktowej flory kotłów polodowcowych w Karkonoszach w świetle globalnych zmian klimatu i środowiska,
  N N305 036940, kierownik - K. Migała
 • Zapis wietrzenia mrozowego w mikromorfologii ziarn kwarcu współczesnej i kopalnej warstwy czynnej oraz w badaniach eksperymentalnych
  N N306 034639, (2010-2013), kierownik - B. Woronko (Uniwersytet Warszawski).
 • Holoceńska i współczesna dynamika stoków w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe),
  (2009-2012), kierownik - P. Migoń
 • Spatial distribution of air temperature as the basis for recognition of the mechanisms and dymamics of eocsystems on the area of W Spitsbergen (TOPOCLIM),
  projekt specjalny MNiSW, nr 113/IPY/2007/01, koordynator - K. Migała
 • Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš”
  GAČR 205/06/0587 (2006-2008)
  Do stron projektu |Fotografie z badań terenowych w dolinie Łaby, Łomnicy
 • Eksploatacja Przedgórza Sudetów w paleolicie górnym
  Grant KBN nr 1H01H00319 realizowany przez Inst. Archeologii UWr. (2000-2001)
 • Charakterystyka struktur soliflukcyjnych i innych deformacji w rejonie zapór składowiska Żelazny Most
  zlec. KGHM Polska Miedź S.A. (1996-1997)