Stary wyglad stron AT

Informacje o serwisie

Ogólne informacje

Strony publikowane są na serwerze UWr. i stanowią częsc serwisu Zakładu Geomorfologii IGRR UWr.
Nowy układ stron powstał 29.12.2007 r. Zastosowany w nim kod html i css jest zgodny ze specyfikacjali W3C co uwidoczniłem na stronie startowej w formie dwóch ikon walidacyjnych.

Historia zmian